GDPR
(General Data Protection Regulation)

Henkilötietolain velvoittama Rekisteriseloste (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä:

Frogonfly Studios, Y-tunnus: 2837165-5
Retkikuja 4, 02300 ESPOO

Rekisterin nimi:

FFS asiakasrekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Usva Tapaila
usva@frogonfly.fi / 040 169 2691

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– palvelun toteuttaminen
– asiakastapahtumien varmentaminen
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– markkinointi
– analysointi ja tilastointi
– muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle,
ja niitä käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot, kuten nimi, osoite,
puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet.
– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot,
tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot.
– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti
asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta,
sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle
eikä säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet:

Tarkastus- ja oikaisuoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat
rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat
yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina
rekisterinpitäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä,
rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä
asiakaspalveluun puhelimitse 040 169 2691 tai postitse
rekisterinpitäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Fyysinen aineisto:
Mahdollinen saapuva fyysinen aineisto
taltioidaan sähköiseen muotoon,
jonka jälkeen se tuhotaan.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön
on oikeutettu ainoastaan ilmoitettu rekisterinpitäjä.
Järjestelmä on suojattu salasanalla, ja työtilat sijaitsevat
valvotulla yksityisalueella.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein,
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi
vain ilmoitettu rekisterinpitäjä.

 

 

Usva Tapaila, 2018.