Mikä on MIME-tyyppi?

Mikä on MIME-tyyppi?

MIME-tyyppi selkokielellä:

Joskus selain (Chrome, Firefox, Safari…) saattaa olla syystä tai toisesta epävarma, onko käsiteltävänä oleva tiedosto musiikkia vai videokuvaa. MIME-tyyppi on sivuston asetus, joka kertoo selaimille missä muodossa avata mikäkin tiedosto, ellei selain itse saa tiedostoa auki muodossa jossa se automaattisesti olettaa sen olevan.

Jotta pelit toimisivat kaikilla selaimilla, MIME-tyypit on asetettava tämän listan mukaisesti.

MIME-tyyppien muuttamisen jälkeen muutosten voimaan tulossa voi kestää jonkin aikaa palveluntarjoajasta riippuen.

Lue lisää MIME-tyypeistä.